Privacybeleid Verloskundigenpraktijk Linde

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens en privacy. Deze wet is per 25 mei 2018 van kracht gegaan. Dit betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaald plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan onder andere vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Verwerking van gegevens
Om goede zorg te kunnen leveren in de zwangerschap slaat Verloskundigenpraktijk Linde persoonsgegevens digitaal op in het beveiligde online verloskundig dossier Orfeus. De verloskundigen, waarneemsters, praktijkassistenten en eventuele stagiaires hebben toegang tot deze gegevens. We gaan natuurlijk zorgvuldig met deze gegevens om. De medewerkers (verloskundigen) van verloskundigenpraktijk Linde hebben de eed van Hippocrates afgelegd en dienen zich te houden aan het beroepsgeheim.

Het verwerken van je gegevens doen we volgens ons privacybeleid en verwerkingsregister. Het privacy statement is bedoeld om je te informeren over het privacy beleid van Verloskundigenpraktijk Linde. Dit beleid ligt ter inzage op de praktijk in Best aan de Tamboer 4.

Voor het veilig verzenden van medische- en/of persoonsgegevens maken wij gebruik van ZorgMail Secure e-mail. ZorgMail Secure e-mail is gecertificeerd volgens de NTA 7516.

Verplichtingen van de organisatie
Verloskundigenpraktijk Linde

 • verwerkt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het verwerkingsregister
 • Heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met degenen die persoonsgegevens afkomstig van de praktijk verwerken.
 • Geeft gegevens enkel door aan derden als dat in belang is van de zorgverlening. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, wordt deze vooraf gevraagd.
 • Verwerkt gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de WGBO.
 • Verplicht zich om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en alle medewerkers dienen zich te houden aan het beroepsgeheim.
 • Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar vanaf de laatste behandeling.

Rechten als betrokkene
Clienten van verloskundigenpraktijk Linde

 • Hebben het recht om te weten of en welke persoonsgegevens er verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (artikel 15 AVG)
 • Het recht op correctie, aanvullen of verwijdering van gegevens (artikel 16 en 17 AVG)
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. (artikel 17 AVG)
 • Het recht om de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.
 • Het recht op verzoek overdracht van de gegevens (dataportabiliteit, artikel 20 AVG)

Website
Op de website van verloskundigenpraktijk Linde wordt geen gebruik gemaakt van cookies, er worden geen algemene bezoekersgegevens bijgehouden en wij geven geen persoonsgegevens aan derden.

Contact
Indien u na het doornemen van het privacystatement nog vragen heeft, u gebruik wenst te maken van uw rechten of een klacht heeft, kunt u dit met ons bespreken of contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0499-215454 op maandag t/m vrijdag tussen 8:00-11:30 uur.

Wijzigingen
Dit privacystatement en ons privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement en privacybeleid is het laatst gewijzigd op 30 november 2022.

Contactinformatie

Verloskundigenpraktijk in Best

Gezondheidscentrum de Tambourije
Tamboer 4, 5684 DB  BEST

Verloskundigenpraktijk in Oirschot

De Stoelendans (begane grond, bij het consultatiebureau)
De Loop 67, 5688 EW OIRSCHOT